44444تاريخ : دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ | 13:2 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 7:40 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ | 7:40 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 7:20 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 7:11 | نویسنده : احمدجعفری |
درس 5تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 15:27 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 15:19 | نویسنده : احمدجعفری |
درس 6تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 23:33 | نویسنده : احمدجعفری |
نمونه سوال عربی هفتم درس 1تا5تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 7:17 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 12:27 | نویسنده : احمدجعفری |
ذرس 6تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 12:25 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳ | 9:58 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳ | 9:47 | نویسنده : احمدجعفری |
آموزش کامل افعال مضارع کلاس هشتم

دانلودتاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ | 21:51 | نویسنده : احمدجعفری |
دوره آموزشی کتاب عربی هشتم از نیمه دوم شهریور 93  درنواحی و مناطق برگزار می گردد همکاران محترم می توانند جهت اطلاع بیشتر از زمان برگزاری دوره وثبت نام به سایت نواحی و مناطق ، قسمت ضمن خدمت مراجعه نمایند

تاريخ : جمعه سی و یکم مرداد ۱۳۹۳ | 15:41 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۳ | 7:51 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۳ | 7:49 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۳ | 7:44 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۲ | 14:30 | نویسنده : احمدجعفری |
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۲ | 9:10 | نویسنده : احمدجعفری |